Följande ordning- och trivselsregler är en sammanfattning av det som står i våra stadgar samt vad styrelsen har beslutat om.

 • Tyst mellan kl 21.00 – 08.00. 
 • Vattentappning bör undvikas mellan 22.30 – 06.00
 • Ska du renovera (speciellt badrum) så rekommenderar Styrelsen att infoblad läggs upp på varje port med datum och tid då mycket störande ljud kommer att ske. Lägg även en notis i Brf Bostaden i Örby Facebook grupp. Detta brukar uppskattas av våra medlemmar.
 • Visa hänsyn, skaka inte kläder mattor eller dylikt genom fönster eller på balkong. 
 • Ni som röker på er balkong, tänk på och ta hänsyn till dina grannar som får in rök i sina lägenheter via friskluftintagen under fönstren. Fimpar får inte kastas ner på gräsmattan under (eller grannens uteplats).
 • Anmäl ohyra omedelbart om detta upptäcks i fastigheten, nummer
  till Anticimex 08 – 517 634 00.
 • Håll rent i trapphuset. Förvara ej cyklar, pulkor, barnvagnar eller annat skrymmande då det försvårar för trappstädning och utrymning vid brand.
 • Sopsortera enligt anvisningar i soprummet, se till att dörren stängs när ni lämnar rummet.
 • Grillning: Det är tillåtet att grilla på sin uteplats eller sin balkong med gasolgrill samt elgrill endast. Att grilla med kol kan man göra på den gemensamma grillplatsen.