Använd nedan för att kontakta styrelsen om du har förslag eller om du vill att vi tar upp någonting. Alla motioner och inskickade e-post tas upp på nästa möte.
(svar på inkommande email kan dröja)

Vi har vanligtvis möten en gång i månaden.